Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe są jedną z kluczowych gałęzi działalności firmy projektowo-obliczeniowej Invenco. Zajmujemy się rozwiązywaniem nietypowych i wyrafinowanych problemów natury technicznej, włączając w to mechanikę struktur i płynów, elektromagnetyzm, sterowanie, elektronikę i piezoelektryczność. Prowadzoną działalność techniczną opieramy wyłącznie o sprawdzone, specjalistyczne oprzyrządowanie, które pozwala na przetwarzanie i odbiór sygnałów pomiarowych z możliwością ich analizy, przeglądania i przeszukiwania.